Close

येवजण्यो

विभागा प्रमाणें येवजण फिल्टर

फिल्टर

ऍमपीऍलएडीऍस

खासदार स्थानीक वाठार उदरगत येवजण (ऍमपीऍलएडीऍस) चालीक लावपाची जापसालदारकी खासदार स्थानीक वाठार उदरगत विभागाक दिल्या. येवजणे अंतर्गत, दरेका खासदाराक, आपल्या मतदारसंघांत वर्साक 5 कोटी रुपया मेरेनचे मर्यादे मेरेन जिल्लोधिकार्‍याक कामाची सुचोवणी करपाचो पर्याय आसा. राज्यसभा खासदार वेंचून आयिल्ल्या राज्यांतल्या एका वा चड जिल्ल्यांनी कामाची शिफारस करूंक शकता. येवजणे अंतर्गत, लोकसभा आनी राज्यसभेचे वेंचून आयिल्ले वांगडी, आपले पसंतीचें काम चालीक लावंक, देशांतल्या खंयच्याय एका राज्यांतल्या खंयच्याय एका वा चड जिल्ल्यांची निवड…

प्रकाशीत केल्ली तारीख: 28/12/2020
तपशील दृश्य करचे

ऍसएजीव्हाय

मानादीक प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी हांणी लोक नायक जय प्रकाश नारायण हांचे जयंती निमतान 11 ऑक्टोबर 2014 दिसा विज्ञान भवन, नवी दिल्ली हांगा संसद आदर्श ग्राम योजना (ऍसएजीवाय) हाचें लोकार्पण केलें. मार्च 2019 मेरेन तीन आदर्श ग्राम विकसीत करपाची मोख आशिल्ली, तातूंतली एक 2016 मेरेन पुराय करपाची आशिल्ली. ते उपरांत, पांच आदर्श ग्राम (वर्साक एक) निवडटले आनी 2024 मेरेन विकसीत करतले. ऍसएजीव्हायचो वावर वेगवेगळ्या मळां संबंदीत आशिल्ल्यान, येवजण यशस्वीपणान चालीक…

प्रकाशीत केल्ली तारीख: 28/12/2020
तपशील दृश्य करचे

चलयेक वाचयात चलयेक शिकयात

चलयेक वाचयात चलयेक शिकयात योजना ही एक प्रधान/केन्द्र योजना सुर्वात करुन हाडला माननिय प्रधानमंत्री श्री. नरेन्द्र मोदी, दी. २२ जानेवारी २०१५ ह्या दिसा, पानिपत हरयानाक. ही योजना गोंय सरकारान गोंयान ६ मे २०१५ ह्या दिसा उत्तर गोंय जिल्ल्यान सुर्वात केली, देखुन उत्तर गोंय भारत सरकारान वेचुन काडिल्ल्या १०० जिल्ल्यातलो एक जिल्लो. चलयेक वाचयात चलयेक शिकयात योजना ही एक प्रधान विभाग योजना(सी.ऍस.ऍस.), जी जिल्लाधिकार्या मार्फ़त पंचायतिचे संचालक मंडळ, कामगार कमिशन, शिक्षण…

प्रकाशीत केल्ली तारीख: 13/07/2020
तपशील दृश्य करचे