Close

येवजण्यो

विभागा प्रमाणें येवजण फिल्टर

फिल्टर

चलयेक वाचयात चलयेक शिकयात

चलयेक वाचयात चलयेक शिकयात योजना ही एक प्रधान/केन्द्र योजना सुर्वात करुन हाडला माननिय प्रधानमंत्री श्री. नरेन्द्र मोदी, दी. २२ जानेवारी २०१५ ह्या दिसा, पानिपत हरयानाक. ही योजना गोंय सरकारान गोंयान ६ मे २०१५ ह्या दिसा उत्तर गोंय जिल्ल्यान सुर्वात केली, देखुन उत्तर गोंय भारत सरकारान वेचुन काडिल्ल्या १०० जिल्ल्यातलो एक जिल्लो. चलयेक वाचयात चलयेक शिकयात योजना ही एक प्रधान विभाग योजना(सी.ऍस.ऍस.), जी जिल्लाधिकार्या मार्फ़त पंचायतिचे संचालक मंडळ, कामगार कमिशन, शिक्षण…

प्रकाशीत केल्ली तारीख: 13/07/2020
तपशील दृश्य करचे