Close

ऍसएजीव्हाय

तारीख : 11/10/2014 - |

मानादीक प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी हांणी लोक नायक जय प्रकाश नारायण हांचे जयंती निमतान 11 ऑक्टोबर 2014 दिसा विज्ञान भवन, नवी दिल्ली हांगा संसद आदर्श ग्राम योजना (ऍसएजीवाय) हाचें लोकार्पण केलें.

मार्च 2019 मेरेन तीन आदर्श ग्राम विकसीत करपाची मोख आशिल्ली, तातूंतली एक 2016 मेरेन पुराय करपाची आशिल्ली. ते उपरांत, पांच आदर्श ग्राम (वर्साक एक) निवडटले आनी 2024 मेरेन विकसीत करतले.

ऍसएजीव्हायचो वावर वेगवेगळ्या मळां संबंदीत आशिल्ल्यान, येवजण यशस्वीपणान चालीक लावंक वेगवेगळीं मंत्रालयां, खातीं, भारत सरकाराच्यो येवजण्यो, ऍमपीऍलएडीऍस, राज्य सरकार आनी खासगी क्षेत्र हांचे मदीं लागींच्यान संयोजन आनी एककेंद्राभिमुखताय आसची पडटली. बद्ध आनी मुक्त निधी, देखीक, ग्राम पंचायतींचीं मुक्त संसाधनां ती म्हणल्यार स्वताची येणावळ, केंद्रीय आनी राज्य वित्त आयोग अनुदान आनी हेर, हांचो वापर अंमलबजावणी सुदारूंक करूंक जाय. येवजण प्रभावी रितीन चालीक लागता हाची खात्री करूंक ग्रामीण विकास मंत्रालय येवजणेचें संयोजन आनी देखरेख करपी नोडल मंत्रालय आसतलें. रणनिती कार्यरत करूंक, केंद्रीय क्षेत्र आनी केंद्रीय पुरस्कृत येवजण्यो तशेंच राज्य येवजण्यो, चडावत ताळमेळ मेळोवपाचे नदरेन एककेंद्राभिमूख आनी एकत्रीत रितीन चालीक लावच्यो पडटल्यो. आदर्श ग्रामाक प्राधान्य दिवंक संबंदीत मंत्रालयां / खातीं मार्गदर्शक तत्वांनी योग्य ते बदल करूंक फावो ती कृती करतले.

लाभार्थी:

Village Panchayats

फायदे:

Basic facilities and infrastructure created for the villages

अर्ज कसो करप

Through Village Panchayat

दृश्य करप (4 MB)