Close

ऍमपीऍलएडीऍस

तारीख : 23/12/1993 - |

खासदार स्थानीक वाठार उदरगत येवजण (ऍमपीऍलएडीऍस) चालीक लावपाची जापसालदारकी खासदार स्थानीक वाठार उदरगत विभागाक दिल्या. येवजणे अंतर्गत, दरेका खासदाराक, आपल्या मतदारसंघांत वर्साक 5 कोटी रुपया मेरेनचे मर्यादे मेरेन जिल्लोधिकार्‍याक कामाची सुचोवणी करपाचो पर्याय आसा.

राज्यसभा खासदार वेंचून आयिल्ल्या राज्यांतल्या एका वा चड जिल्ल्यांनी कामाची शिफारस करूंक शकता.

येवजणे अंतर्गत, लोकसभा आनी राज्यसभेचे वेंचून आयिल्ले वांगडी, आपले पसंतीचें काम चालीक लावंक, देशांतल्या खंयच्याय एका राज्यांतल्या खंयच्याय एका वा चड जिल्ल्यांची निवड करूंक शकता. मंत्रालयान ऍमपीऍलएडीऍस येवजणी अंमलबजावणी आनी देखरेख हाचे सयत मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ही येवजण वाठारांत यशस्वीपणान चालीक लागची हाची खात्री करूंक खात्यान आवश्यक पावलां उबारल्यांत.

लाभार्थी:

North Goa District

फायदे:

Local Area Development Works

अर्ज कसो करप

Through Village Panchayats, Municipalities

दृश्य करप (2 MB)