Close

चलयेक वाचयात चलयेक शिकयात

तारीख : 22/01/2015 - |

चलयेक वाचयात चलयेक शिकयात योजना ही एक प्रधान/केन्द्र योजना सुर्वात करुन हाडला माननिय प्रधानमंत्री श्री. नरेन्द्र मोदी, दी. २२ जानेवारी २०१५ ह्या दिसा, पानिपत हरयानाक. ही योजना गोंय सरकारान गोंयान ६ मे २०१५ ह्या दिसा उत्तर गोंय जिल्ल्यान सुर्वात केली, देखुन उत्तर गोंय भारत सरकारान वेचुन काडिल्ल्या १०० जिल्ल्यातलो एक जिल्लो.

चलयेक वाचयात चलयेक शिकयात योजना ही एक प्रधान विभाग योजना(सी.ऍस.ऍस.), जी जिल्लाधिकार्या मार्फ़त पंचायतिचे संचालक मंडळ, कामगार कमिशन, शिक्षण संचालक मंडळ, आरोग्य संचालक मंडळ, पुलिस विभाग, समाज संचालक मंडळ, ग्रामिण जिल्ल्यातलो उदर्गतीचो माध्यम संचालक मंडळ आनी एन.जी.ओ. जशे की चाइल्डलाएन आनी भुरग्यानचो अधिकार गोय शाखा, हेचा वाङडा मेऴोन अंमलान हाडल्या.

चलयेक वाचयात चलयेक शिकयात योजनेचो समेस्त लक्ष्य आसा तो म्हणजे चलयेचो सुवाळो करप आनी शिक्षणाचो अधिकार दिवप. ह्या योजनेचो उद्देश सकयल आसा:

१. लिंगान जावपी लिंग भेद वेचुन काडुन नश्ट करप.

२. चली भुरग्याची राखण करतली हाची खात्री दितले.

३. चली भुरग्याची शिक्षणात आनी कार्यक्रमात भाग घेवपाची खात्री दितले.

 

लाभार्थी:

चली भुरग्यांक

फायदे:

लिंगान जावपी लिंग भेद वेचुन काडुन नश्ट करप.

अर्ज कसो करप

आनिक जाणा जावपाक अधिकृत वॅबसायट पळया: wcd.nic.in/bbbp-schemes

दृश्य करप (3 MB)