Close

जिल्लोधिकारी कार्यालय

आस्थापन विभाग

कार्यां आनी जबाबदारी

 1. उत्तर जिल्लोधिकारी खाला काम करपी कर्मचार्यांची नेमणूक/ बदली/ बडटी/कायमीकरण/पगार थारावणी/ वरिश्ठताय/ सेवानिवृती संदर्भांत.
 2. ह्या जिल्लोधिकारी कार्यालया खाला काम करपी कर्मचार्यांक कालबद्ध बडटी दिवपाची श्रेणी आनी निश्चित कारकीर्द प्रगतिशील येवजण आनी तांका जोडिल्ल्या कामा संदर्भांत.
 3. अनुसुचीत जाती/अनुसुचीत जमाती/हेर जाती/दिव्यांग व्यक्ती/ सेवानिवृत हांच्या मासीक / तिमाही/ अर्द वर्सुकी विवरण दिवपा विशीं.
 4. जिल्लोधिकारी कार्यालयांतल्या सगळ्या कर्मचारी वर्गांतल्या रिते सुवातेच्या विवरण दवरप.
 5. जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या कर्मचार्यांची सेवा पुस्तिका आनी रजेची नोंद दवरप.
 6. आचार कायद्या अंतर्गत परवानगी, पासपोर्ट जारी करपाक ना हरकत दाखलो, रोजगार कार्यालयां अंतर्गत उच्च शिक्षणा खातीर नोंदणी संदर्भांतली कामां आनी त्या संबंदीत हेर कामां.
 7. एल.टी.सी अनुदान आनी ताच्या संबंदीत कामाच्या संदर्भांत.
 8. आस्थापन फांट्यांत, आर.टी.आय संबंदांत.

गोपनीय विभाग

कार्यां आनी जबाबदारी

 1. उत्तर जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या कर्मचार्‍यांच्या सतर्कताये विशीं
 2. उत्तर जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या कर्मचार्‍यांचो गोपनीय अहवाल

लेखा

कार्यां आनी जबाबदारी

 1. सरकारी दुडू/निधी, पगार, प्रसंगीक खर्च भत्तो तशेंच हेर हाताळप आनी दिवप
 2. रोकड पुस्तिका, अवितरीत वेतन आनी भत्तो नोंदणी हांची नोंद दवरप
 3. एसी/ डीसी बिलां करप आनी एसी/एएफ रजिस्टराची नोंद दवरप
 4. कार्यालय वाहनांची डागडुजी, निरुपेगीकरण आनी विनियोग करपा संबंदान
 5. मशीन खरेदी करप देखीक, झॅरॉक्स मशीन, फॅक्स, संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर आनी हेर.
 6. राजपत्रीत अधिकार्यांचें आनी अराजपत्रीत अधिकार्यांचीं वेतन बिलां, थकबाकी बिलां करप.
 7. राजपत्रीत आनी उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत काम करपी अधिकार्यांची एचबीए/टीए टूर/मॅडिकल/स्कूटर/मोटर कार आनी तशीच अग्रीम बिलां करप
 8. राजपत्रीत अधिकार्यांचें आनी बिगर अधिकार्यांच्या आयकर संबंदीत कामां.
 9. एमपीएलएडी येवजण आनी एसएजीव्हाय येवजणे संबंदीत सगळीं कामां.

महसूल

कार्यां आनी जबाबदारी

 1. इन्वॅण्ट्री फायल
 2. एका उद्देशा सावन दुसर्या उद्देशा खातीर बेकायदेशीर बांदकाम/ जमनीचे रुपांतरण करप
 3. खणकाम (फक्त डंपींग)
 4. बेकायदेशीर बांदकामां मोडपा संबंदीत कामां
 5. धर्मीक ते नागरी विशया संबंदीत कामां
 6. समुद्रतटीय नियमन क्षेत्रा संबंदीत कामां
 7. सरकारी जमनीचें अनुदान
 8. रुपांतरण
 9. जमीन महसूल कोड अंतर्गत उद्भवपी वसूली संबंदीत
 10. महसूल फांट्या संबंदीत आर.टी.आय
 11. शिंपणावळ प्रकल्पा खातीर/ जमीन संपादन जाल्ल्या व्यक्तिची पुनर्वसणूक
 12. खाजन जमीन/टॅणण्ट संघटना संबंदीत गजाली
 13. खासगी जमनींतल्या बेकायदेशीर घरां संबंदीत अध्यादेश
 14. समुद्रतटीय नियमन क्षेत्रा संदर्भांतले मुद्दे (सीआरझॅड) फकत वांगडी सचीवांक संबंदीत आसा ते, म्हणजे उपजिल्लोधिकारी (महसूल)
 15. मुंडकार कायद्या संबंदीत गजाली

भूंय संपादन

कार्यां आनी जबाबदारी

 1. भूंय संपादन प्रकरणां
 2. भूंय संपादन प्रस्ताव/ दिवप
 3. लुकसाण भरपाय  / धनादेश  वितरण करप
 4. भूंय संपादन संबंदीत आर.टी.आय

दंडाधिकारीय फांटो

कार्यां आनी जबाबदारी

 1. सकयल दिल्ल्या विधींक आनी कायद्यां संबंदीत:
 2. ऍसीड हल्लो पिडेस्तांक- पुरस्कार दिवप
 3. आंबेडकर पुरस्कार
 4. जनावरां संरक्षण मुद्दे
 5. बकरी ईद-कुरबानी मुद्दो
 6. भिकाऱ्यां खातीर कायदो आनी अधिनेम
 7. समुद्रतटीय सुरक्षा आनी सागर कवच
 8. संरक्षण भरती रॅली
 9. अबकारी विशेश सूट
 10. नुस्तेंमारी बंदी
 11. कायदो आनी सुवेवस्था – कलम 1-144 आनी हेर
 12. एआरएम परवानो उद्देश
 13. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ
 14. u/s 133 Cr. PC खाला झाडां मारप
 15. सिगार आनी तंबाखू उत्पादन कायदो 2003 आनी अधिनेम 2004 (जायराती, वेपार आनी वाणिज्य, उत्पादन, पुरवण आनी वितरणाचेर प्रतिबंद)
 16. उत्तर गोंयांतल्या रस्त्या सुरक्षे संबंदान
 17. उत्तर गोंय जिल्ल्या भितर एरीयल

नागरी प्रशासन फांटो

कार्यां आनी जबाबदारी

 1. आपत्ती वेवस्थापन आराखडो आनी ताची अंमलबजावणी
 2. नैसर्गीक आपत्तींत बादा जाल्ल्यांक फुकट मदत अनुदान
 3. नियंत्रण कक्षाची स्थापना आनी तातूंत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करप
 4. कमुनिदादीचीं सगळीं प्रकरणां
 5. भारतीय नागरिकांक विदेशी देशां कडल्यान मेळिल्ले लुकसाण भरपायेचे दुडू दिवप
 6. उत्तर गोंयांत भूंय घसरण
 7. देवस्थान संबंदीत प्रकरणां

न्यायीक

कार्यां आनी जबाबदारी

 1. POA चो न्ययाय निवाडो.
 2. मुद्रांक परतफेड आदेशांचे आनी हेर प्रकरणांचे मसुदे तयार करप.
 3. भारतीय मुद्रांक कायदो,1968.कृषि टॅनन्सी कायदो,भूंय महसूल संहिता 1968 आनी नेम.
 4. मुंडकार (संरक्षण आनी निष्कासन (घर सोडूंक लावप)) कायदो,1975 आनी1977 नेम.
 5. खण आनी खनीज (विकास आनी नियमन) कायदो,1957 आनी खनीज सवलत नेम1960 चो नेम 72.

वेंचणूक

कार्यां आनी जबाबदारी

 1. संसदीय, विधानसभा आनी राज्यांतल्यो हेर वेंचणुको, मतदार वळेरींची सुदारणा,स्वीप कार्यावळी आनी राष्ट्रीय मतदार दीस ह्या संबंदीत सगळीं कामां.
 2. मतदार वळेरीची सार सुदारणां.रॅकॉर्डांचें अद्यावतकरण.
 3. वेंचणूक फांट्या संबंदीत आरटीआय प्रकरणां.
 4. वेंचणुके वेळार डिईओ(DEO) स्तरार  FLC/SLC EVM चो ताबो घेवप.

देखरेखणी कक्ष

कार्यां आनी जबाबदारी

 1. भौशीक (लोकांच्या) पैशांच्या वसुली खातीर डिआरओ (DRO) कडे दाखल केल्ले खटले.
 2. चलन नोंदपटी आनी वसूली प्रकरणांची जमा हांचो सांबाळ.
 3. वसूले संबंदीत माहिती अधिकाराची प्रकरणा.
 4. भरारी पथक

 

भरारी पथक

कार्यां आनी जबाबदारी

 1. उत्तर गोंय जिल्यांत जावपी बेकायदेशीर भूंय भरवण आनी दोंगर कापणे संबंदीत कागाळी.

 

PC-PNDT (प्री नॅटल डायगनॉस्टिक्स तंत्राचेर प्रतिबंध आनी नियंत्रण दवरप)

कार्यां आनी जबाबदारी

 1. लिंग निवड (निदान) चेर कडक सतर्कताय दवरप.
 2. गुरवार बायलांचेर जालल्या अलट्रासावंडाचो नमुनो एफ रुपान अभिलेखांची देखरेख दवरप
 3. नोंदणीकरणा खातीर उचीत प्रधिकारिणी कडेन निर्धारीत फी सयत अर्ज करप आनी कायद्याच्या नेमा प्रमाणें चवकशी करप आनी सगळ्या निकशांची परिपूर्ती जातकच नोंदणीकरण प्रमाणपत्र दिवन मंजूर करप.
 4. दवाखान्यान PC-PNDT कायद्याच्या प्रावधान भंग केल्यार संबंदीत दवाखान्याची नोंदणी निलंबीत करून रद्द करप.
 5. PC-PNDT कायद्याच्या प्रावधान भंग केल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्यार रोखडोंच ताचों तपास करून ताचेर कारवाय करप.
 6. नोंदणीकृत दवाखान्यान PC-PNDT कायद्याच्ये प्रावधान भंग केल्यार संबंदीत दवाखान्याचो,अभिलेखांचे,नोंदपटी,दस्तावेज आनी हेरांची तपासणी करप.
 7. निकशांची परिपूर्ती जातकूच दवाखान्याच्या नोंदणीकरणाचें नुतनीकरण करप.
 8. “चलयेक वाचयात & बेटी बचाओ,बेटी पढाओ”च्या संदर्भान जागृताय निर्माण करप.