Close

इतिहास

उत्तर गोंय हो गोंय राज्यांतल्या दोन जिल्ल्यांतलो एक जिल्लो. ह्या जिल्ल्याचें क्षेत्र 1736 चौखण मिटर आसा आनी जिल्ल्याचे उत्तरेक महाराष्ट्र राज्यांतले सिंधुदुर्ग आनी कोल्हापूर जिल्ले आनी पुर्वेक दक्षीण गोंय जिल्लो आनी पश्चिमेक अरबी दर्या आसा.

इतिहास पळयल्यार आतांच्या उत्तर गोंयांतले (पेडणें, दिवचल आनी सत्तरी) म्हाल सावंतवाडी राजवटी खाला आशिल्ले आनी फोंड्या वेगवेगळ्या काळाचेर सुंद राजवट, मराठा आनी सावंतवाडी राजवटी खाला आशिल्ले. ते खातीर, पुर्तुगेजांच्या राजवटी खाला भिरांतेन दीस काडपी हिंदू समाजाक हे वाठार सुरक्षीत दिसताले. 18व्या शेंकड्याच्या उसरां, पुर्तुगेजांनी ह्या वाठारांचेर जैत मेळयलें. 1961 वर्सा मेरेन हे वाठार पुर्तुगेजांच्या शेकातळां उरले. सशस्त्र दळांच्या नियोजीत कारवायेंतल्यान भारत सरकारान डिसेंबर 1961 म्हयन्यांत गोंयांत प्रवेश केलो आनी चड जिवीतहानी करिनासतना गोंयाक पुर्तुगेज राजवटींतल्यान मुक्त केलें. ते उपरांत भारत देश विदेशी राजवटींतल्यान पुरायपणान मुक्त जालो.

गोंय आनी पुर्तुगेजांच्या शेकातळां आशिल्ले हेर दोन वाठार धरून गोंय, दमण आनी दिव संघप्रदेश जाले आनी 1965 वर्सा गोंयाक एक जिल्ल्याचें रूप दिलें. 30 मे 1987 ह्या दिसा, गोंयाक घटकराज्याचो दर्जो मेळ्ळो (दमण आनी दिव संघप्रदेश उरले), आनी गोंयचें उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंय अश्यां दोन जिल्ल्यांनी विभाजन जालें.