Close

चंद्रकांत शेटकर

उप-जिल्लोधिकारी कार्यालय् तिसवाडी

ई-मेल : sdm-panaji[dot]goa[at]nic[dot]in
हुद्दो : उप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, तिसवाडी
फोन : 0832-2225511
फॅक्स नंबर : 2225511