Close

सिनेमॅटोग्राफी अधिनेमा अंतर्गत सिनेमा/ थियेटरा खातीर परवानो

 1. अर्ज खंय करप-

        उत्तर जिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या परवानो प्राधिकारिणी/दंडाधिकारी फांट्या कडेन

 1. जोडपाचे दस्तावेज आनी फारीकणी शुल्क
 • सायटीचो आराखडो आनी फिल्म विभागा कडल्यान प्रमाणपत्रा सयत विहीत फॉर्म बी वरवीं अर्ज करचो.
 • वयलो अर्ज प्राप्त जाल्या उपरांत सकयले अहवाल मागयतले:
 • संबंदीत पंचायत/नगरपालिके कडल्यान हरकत ना दाखलो.
 • संबंदीत मामलतदारा कडल्यान हरकत ना दाखलो.
 • राज्य विद्युत निरीक्षणालया कडल्यान हरकत ना दाखलो.
 • अग्नीशमन अधिकार्‍या कडल्यान हरकत ना दाखलो. 
 • पुलिसां कडल्यान (येरादारी) हरकत ना दाखलो.
 • भलायकी कार्यालय, संबंदीत प्राथमीक भलायकी केंद्रा कडल्यान हरकत ना दाखलो.
 • भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान हरकत ना दाखलो.
 • नवीन/नूतनीकरण परवान्या खातीर शुल्क रु. 2500 प्रति स्क्रीन.
 1. अर्ज केल्या उपरांत तपशीलवार कार्यपद्दती
 • वयल्या अहवालांचेर विचार करतले आनी ते प्रमाणें सगळे अहवाल प्राप्त जाल्या उपरांत, 15 दिसां भितर फॉर्म-ए वरवीं सिनेमा परवानो जारी करतले.
 • वयलो परवानो एका वर्सा खातीर दिला  आनी ते उपरांत मामलतदार, अग्निशमन आनी राज्य विद्युत निरिक्षणालय आनी फिल्म विभागा कडल्यान हरकत ना दाखलो प्राप्त केल्या उपरांत दर वर्साक ताचें नुतनीकरण करूंक जाय.

        सिनेमा परवानो फ्लो चार्ट

भेट दिवची: https://goaonline.gov.in/

ठिकाण : Collector Office | पिन कोड : 403001