Close

मॅट्रिज प्रमाणपत्र

मॅट्रिज प्रमाणपत्र प्राप्त करपा खातीरः-

  1. अर्ज खंय करचो
  • उत्तर गोंयच्या संबदीत तालुक्याच्या मामलतदारा कडेन अर्ज करचो
  1. जोडपाचे दस्तावेज आनी भरपाचें शुल्क
  • शुल्क/दस्तावेजांची गरज ना
  1. अर्ज केल्या उपरांत तपशीलवार प्रक्रिया
  • संबंदीत तालुक्यांतल्या संबंदीत मामलतदार आनी तालुका महसूल कार्यालयाक संबोधीत करून साद्या कागदाचेर अर्ज करचो.
  • अर्जाचेर 5/- रु. कोर्ट फी स्टॅम्प दसोवचो.
  1. वेळेची मर्यादा
  •    अर्ज मेळ्ळ्या उपरांत 3 दिसां भितर.

भेट दिवची: https://goaonline.gov.in/

ठिकाण : Mamlatdar Office | शार : पणजी | पिन कोड : 403001