Close

फॉर्म I आनी XIV

फॉर्म I आनी  XIV ची प्रत प्राप्त करपा खातीर

 1. अर्ज खंय करचो
 • संबंदीत तालुक्याच्या मामलतदारा कडेन
 1. जोडपाचे दस्तावेज आनी भरपाचें शुल्क
 • दस्तावेजांची गरज ना
 • दर प्रती फाटल्यान शुल्क 45/- रू
 • फॉर्म I आनी XIV च्यो आनीक प्रती जाय जाल्यार दर प्रती फाटल्यान 15/- रू
 1. अर्ज केल्या उपरांत तपशीलवार प्रक्रिया
 • संबंदीत तालुक्यांतल्या संबंदीत मामलतदारा कडेन साद्या कागदाचेर अर्ज करचो
 • ताचेर सर्वे क्रमांक, उप-विभाग क्रमांक आनी गांवच्या नांवाचो उल्लेख करचो.
 1. वेळेची मर्यादा
 •  शुल्क फारिकणेच्या 2 दिसां भितर संबंदीत मामलतदार प्रत दितलो.

भेट दिवची: https://goaonline.gov.in

ठिकाण : Mamlatdar Office | शार : Panaji | पिन कोड : 403001