Close

उप-विभागीय अधिकारी

कोण खंयच्या विभागाचो, तें फिल्टर करचें

फिल्टर

उप-विभागीय अधिकारी
प्रोफायल चित्र नांव हुद्दो ई-मेल फोन फॅक्स नामो
प्रतिमाना राजेश आजगावकर उप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, तिसवाडी sdm-panaji[dot]goa[at]nic[dot]in 0832-2225511 2225511 उप-जिल्लोधिकारी कार्यालय् तिसवाडी
प्रतिमाना गुरुदास देसाई उप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी-I, म्हापसा sdm-mapusa[dot]goa[at]nic[dot]in 0832-2262038 2250398 उप-जिल्लोधिकारी कार्यालय् बार्देस-गोंय
प्रतिमाना यशस्विनी बी., आयएएस उप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी-II, Mapusa sdm-mapusa[dot]goa[at]nic[dot]in 0832-2262038 2250398 उप-जिल्लोधिकारी कार्यालय् बार्देस-गोंय
प्रतिमाना रोहन कासकर उप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, बिचोली sdm-bicholim[dot]goa[at]nic[dot]in 0832-2362058 2362058 उप-जिल्लोधिकारी कार्यालय्, बिचोली-गोंय
sdmB दीपक पी. वैगनकर उप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, पेडणे sdm-pernem[dot]goa[at]nic[dot]in 0832-2201142 2201142 उप-जिल्लोधिकारी कार्यालय्, पेडणे-गोंय.
php प्रवीण परब उप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, सत्तरी sdm-sattari[dot]goa[at]nic[dot]in 0832-2374800 उप-जिल्लोधिकारी कार्यालय्, सत्तरी-गोंय