Close

फॉर्मां

उत्तर गोंय जिल्ल्याची फॉर्मां:

विभागा प्रमाणें फॉर्मां फिल्टर करची

फिल्टर

फॉर्मां
माथाळो तारीख वर्णन नामो दृश्य करप / डावनलोड
रेसिडन्स प्रमाणपत्र 21/05/2020 दृश्य करप (195 KB)
जातिचे प्रमाणपत्र-ओबिसी 21/05/2020 दृश्य करप (577 KB)
जातिचे प्रमाणपत्र-ऍस्सी/ ऍस्टी 21/05/2020 दृश्य करप (335 KB)
उत्पन्न प्रमाणपत्र 25/05/2020 दृश्य करप (45 KB)
सनद प्रमाणपत्र 25/05/2020 दृश्य करप (3 MB)
विचलन प्रमाणपत्र 25/05/2020 दृश्य करप (39 KB)