Close

प्रशासकीय मांडावळ

जिल्लोधिकारी कार्यालय

जिल्लोधिकारी कार्यालय हें जिल्लो प्रशासकीय कार्यालय जंय सरकाराचीं धोरणां अंमलांत हाडटात आनी थळाव्या लोकांच्या प्रस्नांचो अभ्यास जाता आनी तो राज्य सरकाराक कळयतात. जिल्ल्यांतलो लागीं लागीं दरेक नागरीक जिल्लो प्रशासनाच्या संपर्कांत येता, जे जिल्लो पांवड्याचेर, उप-विभागीय पांवड्याचेर आनी मामलतदार पांवड्याचेर परवाने, दाखले सारकिल्या जमनीच्या प्रकरणांनी म्हत्वाचीं कागदपत्रां लोकांक जारी करपाचें काम सांबाळटात.

जिल्लोधिकारी खात्याचो मुखेली म्हूण कारभार सांबाळटा. जिल्लोधिकारी जिल्लो न्यायदंडाधिकारी म्हणुनूय काम करता. विभागीय पांवड्याचेर, उप-जिल्लोधिकारी आनी उप-विभागीय अधिकारी काम सांबाळटात. म्हाल पांवड्याचेर, मामलतदार म्हालांचे मुखेली आसतात आनी निमाणें तळागळांत लोकांक मजत करपा खातीर तलाठी, सरकाराचो प्रतिनिधी म्हूण वावुरता