Close

जनसांखिकी

2011 जनगणनेच्या तात्पुरत्या लोकसंख्या आंकड्या प्रमाणें, वट्ट 5 म्हाल आसात.

जनसांखिक क्षेत्र आंकडो
क्षेत्र 1,736 चौ. कि.
महसूल विभागांचो आंकडो 4
आदल्या म्हालांचो आंकडो 6
महसूल म्हालांचो आंकडो 5
मंडळ प्रजा परिशदांचो आंकडो 62
ग्राम पंचायतींचो आंकडो 120
नगरपालिकांचो आंकडो 5
महानगरपालिकांचो आंकडो 1
जनगणनेचो आंकडो 14
गांवांचो आंकडो 120