Close

कोण कोणाचो

उत्तर गोंय जिल्याचे अधिकारी

कोण खंयच्या विभागाचो, तें फिल्टर करचें

फिल्टर

जिल्लो प्रशासन

प्रोफायल चित्र नांव हुद्दो ई-मेल नामो फोन फॅक्स
जिल्लॊधिकारी आर. मेनका, आय.ए.एस.जिल्लोधिकारी आनी जिल्लो न्याय दंडाधिकारी, उत्तर-गोंयcoln[dot]goa[at]nic[dot]inजिल्लोधिकारी कचेरी आनी जिल्लो न्याय दंडाधिकारी, उत्तर-गोंय 403001.0832-24276900832-2426492
प्रतिमाना वंदना राव, आय.ए.एस.अतिरिक्त-जिल्लॊधिकारी-१ac1-north[dot]goa[at]nic[dot]inजिल्लोधिकारी कचेरी आनी जिल्लो न्याय दंडाधिकारी, उत्तर-गोंय 403001.
प्रतिमाना गोपाळ पार्सेकरअतिरिक्त-जिल्लॊधिकारी-२ac2-north[dot]goa[at]nic[dot]inजिल्लोधिकारी कचेरी आनी जिल्लो न्याय दंडाधिकारी, उत्तर-गोंय 403001.
प्रतिमाना महादेव आरोन्देकरअतिरिक्त-जिल्लोधिकारी - ३जिल्लोधिकारी कचेरी आनी जिल्लो न्याय दंडाधिकारी, उत्तर-गोंय 403001.

उप-जिल्लोधिकारी

प्रोफायल चित्र नांव हुद्दो ई-मेल नामो फोन फॅक्स
प्रतिमाना सागर गावडेउप-जिल्लोधिकारीdycdro-northgoa[at]nic[dot]inजिल्लोधिकारी कार्यालय्, उत्तर गोंय जिल्लो, पणजी-गोंय.0832-22253832425533
प्रतिमाना चंद्रेश कुंकळेकरउप-जिल्लोधिकारीdycrev-north[dot]goa[at]nic[dot]inजिल्लोधिकारी कार्यालय्, उत्तर गोंय जिल्लो, पणजी-गोंय.0832-22253832425533
प्रतिमाना सैंड्रा डी. सोझाउप-जिल्लोधिकारीdycla-north[dot]goa[at]nic[dot]inजिल्लोधिकारी कार्यालय्, उत्तर गोंय जिल्लो, पणजी-गोंय.0832-22253832425533

उप-विभागीय अधिकारी

प्रोफायल चित्र नांव हुद्दो ई-मेल नामो फोन फॅक्स
प्रतिमाना गुरुदास देसाईउप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, तिसवाडीsdm-panaji[dot]goa[at]nic[dot]inउप-जिल्लोधिकारी कार्यालय् तिसवाडी0832-22255112225511
प्रतिमाना अक्षय पोटेकरउप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी-I, म्हापसाsdm-mapusa[dot]goa[at]nic[dot]inउप-जिल्लोधिकारी कार्यालय् बार्देस-गोंय0832-22620382250398
प्रतिमाना मामू हेगे, आय.ए.एस.उप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी-II, Mapusasdm-mapusa[dot]goa[at]nic[dot]inउप-जिल्लोधिकारी कार्यालय् बार्देस-गोंय0832-22620382250398
प्रतिमाना सचिन देसाईउप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, बिचोलीsdm-bicholim[dot]goa[at]nic[dot]inउप-जिल्लोधिकारी कार्यालय्, बिचोली-गोंय0832-23620582362058
प्रतिमाना चंद्रकांत शेटकरउप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, पेडणेsdm-pernem[dot]goa[at]nic[dot]inउप-जिल्लोधिकारी कार्यालय्, पेडणे-गोंय.0832-22011422201142
प्रतिमाना मंगलदास गावकरउप-जिल्लोधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी, सत्तरीsdm-sattari[dot]goa[at]nic[dot]inउप-जिल्लोधिकारी कार्यालय्, सत्तरी-गोंय0832-2374800

मामलतदार

प्रोफायल चित्र नांव हुद्दो ई-मेल नामो फोन फॅक्स
प्रतिमाना राहूल देसाईमामलतदार तिसवाडीmam-tiswadi[dot]goa[at]nic[dot]inमामलतदार आनी कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय्, तिसवाडी-गोंय0832-24255332425533
प्रतिमाना लक्श्मीकान्त कुट्टीकरमामलतदार बार्देसmam-bardez[dot]goa[at]nic[dot]inमामलतदार आनी कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय्, बार्देस-गोंय.0832-22622332262233
प्रतिमाना प्रवीणजय पंडितमामलतदार बिचोलीmam-bicholim[dot]goa[at]nic[dot]inमामलतदार आनी कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय्, बिचोली-गोंय0832-23622372363886
प्रतिमाना अनंत मलिकमामलतदार पेडणेmam-pernem[dot]goa[at]nic[dot]inमामलतदार आनी कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय्, पेडणे-गोंय.0832-22014112201223
प्रतिमाना अनिल राणे सरदेसाईमामलतदार सत्तरीmam-sattari[dot]goa[at]nic[dot]inमामलतदार आनी कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय्, सत्तरी-गोंय0832-23740902374243