Close

एसटीडी आनी पिन कोड

जिल्हा एसटीडी कोड

उत्तर गोंय – 0832

जिल्ह्यातले पिन कोड

जागॉ पिन कोड
अडवलपाल 403503
अडवोई 403530
अग्रवाडा 403512
अल्डोना 403508
ऑल्टो बेटिम 403521
अल्टो-पोर्व्होरिम 403521
अंजुना 403509
आरांबोल 403524
अर्पोरा 403516
असगाओ 403507
असोनोरा 403503
बागा 403516
बांबोलीम कॅम्प 403201
बांबोलीम कॉम्प्लेक्स 403202
बास्टोरा 403507
बेटिम 403101
बेटकी 403107
बिचोलिम औद्योगिक वसाहत 403529
बिचोलिम 403504
बिरोंडम 403506
अल्टिनो 403001
कैसुआ 403509
कलंगुट 403516
काल्व्हिम 403523
कामूरलिम 403507
कान्का 403510
खांडेपार 403406
कांन्डोलिम 403515
कासारवानेम 403512
करंबोलिम 403110
कारंझलेम 403002
कारापूर 403505
कॅरोना 403523
चिंबेल 403006
चोराव 403102
कोळवले 403513
कोर्गाव 403512
कोर्जुइम 403508
कोरलिम 403110
कोटोरेम 403506
कुंभारजुआ 403107
धार्गलीम 403513
डोडामार्ग 403503
गोवा-वेल्हा 403108
गोवा विद्यापीठ 403206
गिरीम 403507
इब्रमपूर 403503
केरीम 403505
मालार 403403
मान्दरॅम् 403527
मांदूर 403104
मापुसा आय.ई. 403507
मापुसा 403507
माऊलिंज 403504
मौझी 403506
मयॅम 403504
मीरामार 403001
मोइरा 403507
मॉर्जिम 403512
मुळगाव 403503
वेरम 403109
नाचिनोला 403508
नगरगाव 403506
नागझर 403512
नानोरा 403503
नावेलीम 403505
नेरुळ 403114
न्येवरा 403104
डोना पाउला 403004
होंडा 403530
होंडा I.E. 403530
ऑक्सेल 403517
ओझारी 403513
पाले 403105
पणजी 403001
पर्रा 403510
पार्क्सेम 403512
पेन्हा दे फ्रान्स 403101
पेरनेम 403512
पिअदाद 403403
पिलार 403203
पिलेर्न 403114
पिसुरलेम 403530
पोंबर्पा 403523
पोरिएम 403505
पोर्व्होरिम 403501
किरणपाणी 403524
रेइस मगोस 403114
रेवोरा 403513
रिबंदर 403006
सैपेम 403515
सालेम 403503
सालीगाव 403511
साल्वाडोर डी मोंड 403101
सँकोर्डम 403406
सांगोल्डा 403511
सँक्वेलीम 403505
सांताक्रूझ 403005
सांवोर्डेम 403506
सिंक्वेरिम 403515
सिओलिम 403517
सिरगाव 403503
सिरीदाओ 403108
सिरसईम 403502
सेंट इनेझ 403001
सेंट लॉरेन्स 403204
तांबॉषेम 403512
तारवलेम 403103
तिविम आय.इ. 403526
तिविम 403502
तॉर्शेम् 403512
तुयेम् 403512
तुयेम् आय.इ. 403512
उकासिअम 403507
वाल्पोई 403506
वरकोंडा 403512
वेल्हा-गोवा 403402
व्हीर्नोरा 403512