Close

ऍन्सॅस्ट्रल गोवा

भारताचे पश्चिमी दर्यादेगेर कोंकण भागांत आशिल्ल्या ल्हानश्या गोंय राज्याचो व्हड आनी वेगवेगळो इतिहास आसा. खूब वर्सां सावन वेगवेगळ्या हिंदू आनी मुस्लिम राजांनी तशेंच पोर्तुगेज राजवटीन गोंयचेर राज्य केलें. हे भुंयेन वेगवेगळ्यो चाली-रीती आनी परंपरा आत्मसात करून आपल्या मदीं रुजयल्यात. आयच्या बदलत्या काळांत सुसंगत आनी तांत्रीक प्रगती कडेन एकरूप रावपाचे नदरेन गोंय आधुनीक जाला.

तरी, ताचो इतिहास हो तांचे संस्कृतीचो आनी वातावरणाचो एक भाग आसा. शेंकड्या वर्सां आदीं गोंयांत गांव कशे आशिल्ले हाची तुमकां जाणीव करपाची आसल्यार, “ऍनसॅस्ट्रल गोवा” जंय एक ल्हानसो गांव वसयला आनी तुमी थंय भेट दिंव येता.