Close

उपविभाग आनी ब्लॉक्स

उपविभाजन आनी ब्लॉक

उप-जिल्लोधिकारी आनी उप-विभागीय अधिकारी उप-विभागांचे मुखेली आसात आनी भूंय महसूल संहिता, टॅनन्सी कायदो, कूळ कायदो, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आनी वेंचणूक ह्या अंतर्गत वेगवेगळीं कामां सांबाळटात. उत्तर गोंया खातीर चार उप-विभागीय न्यायदंडाधिकारी आसात आनी तांचीं कार्यालयां पणजी, म्हापशें, दिवचल आनी पेडण्यां आसात.