Close

आमकां संपर्क करचो

राष्ट्रीय माहितीशास्त्र केंद्रान हें संकेतथळ तयार आनी विकसीत केलां आनी जिल्लोधिकारी उत्तर गोंय, गोंय सरकार, देखरेख करता.

ह्या संकेतथळा विशीं तुमकां कसलोय प्रस्न आसल्यार, तुमी वॅब माहिती वेवस्थापक हांकां coln.goa@nic.in हाचेर बरोवंक शकता.

मजकूर, डिजायन वा तंत्रगिन्याना संदर्भांत कसलेय अभिप्राय आसल्यार ते अभिप्राय विभागांत दिवं येतात.

तुमी सकयल दिल्ल्या नाम्यांचेर आमकां संपर्क करूंक शकतात:

जिल्लोधिकारी उत्तर गोंय, पणजी-गोंय 403001.